Reklamačný poriadok

  1. V prípade akejkoľvek sťažnosti je nutné podať sťažnosť v písomnej forme, aby sme sa ako spoločnosť mohli opäť písomne vyjadriť k danej problematike.
  2. Písomná sťažnosť, alebo žiadosť klienta sa podáva jednotným systémom , a to kontaktným formulárom, ktorý je súčasťou tejto stránky na konci daného textu – kontaktný formulár.
  3. V prípade, že nebola vaša sťažnosť spracovaná najneskôr do 7 dní a neobdržali ste písomnú odpoveď, využite služby nášho profesionálneho callcentra a obráťte sa na nás telefonicky
    – v čo najkratšom termíne zjednáme nápravu.
  4. Sieť Reality holding + si vyhradzuje právo posúdiť, či klient koná v súlade s etickými pravidlami alebo ich hrubo porušuje.
  5. V prípade vrátenia poplatkov je postup jednotný a to oficiálne zaslanie na centrálu spoločnosti, my sa vám pokúsime zabezpečiť čo najkratšie riešenie vzniknutej situácie.
Prebieha načítavanie