Reklamačný poriadok

Postup pri podávaní sťažnosti

 1. V prípade akejkoľvek sťažnosti je nutné podať sťažnosť v písomnej forme, aby sme sa ako spoločnosť mohli opäť písomne vyjadriť k danej problematike.
 2. Písomná sťažnosť, alebo žiadosť klienta sa podáva jednotným systémom, a to kontaktným formulárom, ktorý je súčasťou tejto stránky na konci daného textu
  – priložte vyplnený reklamačný formulár, alebo ho odošlite na mailovú adresu info@realityholding.sk, alebo odovzdajte u poskytovateľa služby spojenej s podaním sťažnosti.
 3. V prípade, ak nebola vaša sťažnosť zaslaná na vybavenie a spracovaná najneskôr do 7 dní a neobdržali ste písomnú odpoveď do 30 dní, využite služby nášho profesionálneho callcentra a obráťte sa na nás telefonicky
  – v čo najkratšom termíne zjednáme nápravu.
 4. Sieť Reality holding + si vyhradzuje právo posúdiť sťažnosť a jej opodstatnenosť.
 5. V prípade žiadosti o vrátenie poplatkov a poskytnutých záloh sa nejedná o sťažnosť, postup je jednotný a to oficiálne zaslanie na centrálu spoločnosti na základe tlačiva žiadosti o vrátenie zálohy, prípadne dohody o vrátení, my sa vám pokúsime zabezpečiť riešenie vzniknutej situácie.
 6. Reklamačný poriadok Reality holding +
 7. Reklamačný poriadok dodatok 1 - alternatívne riešenie reklamácií

Kontaktný formulár - reklamácie a sťažnosti

Pre odoslanie formuláru musíte vyplniť všetky polia.

Prebieha načítavanie