Kedy je správny čas na refinancovanie úveru ?

Čo je refinancovanie a konsolidácia?

Refinancovanie úveru je nahradenie starej pôžičky alebo úveru novou, výhodnejšou. V praxi sa refinancovanie často spája aj s navýšením existujúcej pôžičky. Ak človek potrebuje ďalšie peniaze, prečo to nespojiť a nevybaviť všetko naraz, však? Pokiaľ máme viacero úverov, každý má často iný dátum splatnosti mesačných splátok a mnohé pôžičky sú možno aj zbytočne drahé, riešením môže byť vyplatenie viacerých pôžičiek jednou, novou. V takom prípade hovoríme o konsolidácii pôžičiek.

Refinancovať je možné hypotéky, úvery na nehnuteľnosti aj rôzne druhy spotrebiteľských úverov a pôžičiek.

Poplatok za predčasné splatenie

Je rozdiel či refinancujeme pôžičku, alebo hypotéku. Pri pôžičkách zákon definuje, že ich vyplatenie  (vrátane nebankových pôžičiek, nákupu na splátky alebo povoleného prečerpania) by malo byť v zásade bezplatné. U veľmi starých pôžičiek z pred roku 2010 je možné, že pôžičky pôjdu ešte v starom režime a ich predčasné splatenie môže byť spoplatnené. No práve u takýchto pôžičiek by predčasné splatenie malo mať veľký význam vzhľadom na vysoké úroky v porovnaní s dnešnými sadzbami a to aj po započítaní tohto poplatku.

Pri hypotékach a úveroch na bývanie platí iný režim. Hypotéky je možné splatiť zo zákona bez poplatku za predčasné splatenie vždy len na konci fixácie úrokovej sadzby. Pokiaľ by sa hypotéka predčasne splácala počas fixácie, poplatok je zákonom limitovaný, jeho maximálna výška je 1% zo zostatku úveru.

Ďalšie náklady

Pri pôžičkách, ktoré nie sú ručené nehnuteľnosťou ďalším nákladom môže byť poplatok za poskytnutie nového úveru v inej banke. Ten je však často v rámci akcií nulový.

Pri hypotékach je potrebné počítať aj s nákladmi na zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti vo výške 66 eur, poplatok za vystavenie listu vlastníctva vo výške 8 € a poplatok na znalecký posudok vo výške približne 150 eur (záleží od typu nehnuteľnosti, znalca a pod.).

Samozrejme nedajú sa vylúčiť ani ďalšie náklady v závislosti od špecifík konkrétneho úverového prípadu aj od požiadaviek konkrétnej banky.

Kedy sa refinancovanie oplatí?

Pri pôžičkách je pomerne jednoduchou pomôckou spočítať si všetky zostávajúce mesačné splátky a porovnať ich so sumou splátok novo poskytnutého úveru. Ak sú s novým úverom spojené ďalšie náklady, je potrebné ich k tejto sume pripočítať. Rozdiel týchto súm dá odpoveď na to, či sa refinancovanie oplatí, alebo nie. Keďže v prípade pôžičiek ide zvyčajne o krátkodobé úvery, táto pomôcka poskytne pomerne presné výsledky.

 

V prípade hypotéky je asi najlepšou pomôckou interaktívna kalkulačka, ktorá vypočíta výhodnosť refinancovania po zohľadnení všetkých nákladov na refinancovanie. Refinančnú kalkulačku nájdete TU.

 

Zdroj: https://www.financnykompas.sk/clanok/kedy-je-spravny-cas-na-refinancovanie-uveru

Publikované dňa 10.10.2017

Prebieha načítavanie