PRIZNÁVANIE PRÍJMOV Z PREDAJA NEHNUTEĽNOSTÍ prostredníctvom našej spoločnosti

Daňové priznanie sa podáva do 31.03.2014

V zmysle zákona o dani z príjmov fyzických osôb sú oslobodení od platenia daní z príjmu za predaj nehnuteľností občania, ktorí :

1)      Boli vlastníkmi – nadobudli nehnuteľnosti pred dátumom 01.01.2011, ak :

Vlastnili byt – dom 2 roky a mali v ňom trvalý pobyt, príjem je oslobodený od dane

Vlastnili byt – dom – pozemok  viac ako 5 rokov , príjem je oslobodený od dane

2)      Vlastníci – ktorí nadobudli nehnuteľnostipo dátume 01.01.2011

Musia dodržať podmienku vlastniť nehnuteľnosť  5 rokov,(zápis na liste vlastníctva)  až potom sú oslobodení,  ALE

Daň z príjmu platia z rozdielu nadobúdacej hodnoty a príjmu z predaja – kúpnej ceny. Do výdavkov sa započítajú aj preukázateľné výdavky na prerobenie – zhodnotenie nehnuteľností.

Ak bola nehnuteľnosť vlastníkovi darovaná, je potrebné preukázať znaleckým posudkom, alebo iným spôsobom  hodnotu nadobudnutých nehnuteľností a táto finančná hodnota je výdavkom, ako pri predaji, odpočítateľná od predajnej ceny.

Príklad: V roku 2012 zakúpili byt terajší vlastníci bytu za kúpnu cenu 40.000 Eur, vykonali rekonštrukciu a majú faktúry a doklady na kúpu materiálu za 10.000 Eur , teda byt má pri predaji hodnotu 50.000 Eur. Byt predali v roku 2013 prostredníctvom RK za 53.000 Eur, z toho 2.000 Eur bola provízia RK.

40000 + 10000 = 50000                   53000 – 50000 -2000 = 1000

Daňový základ je 1000 Eur, z toho 19% = 190 Eur + zdravotné poistenie

 

 

 

Publikované dňa 28.03.2014

Prebieha načítavanie