Etický kódex – firemné 10-toro

Súhrn etických pravidiel maklérov siete Reality Holding:

  1. Spoločnosť Reality holding sa zaväzuje k četnému a kvalifikovanému jednaniu realitnej siete, ako aj ich pobočiek a jednotlivých maklérov v rôznych častiach Slovenskej republiky. Vysoká kvalita služieb je zabezpečená viac ako 10 ročnými skúsenosťami s realitnou činnosťou a kvalitným školiacim systémom nováčikov.
  2. Vedenie spoločnosti má oprávnenie pravidelne prehodnocovať kvalitu poskytovanýc služieb a prijímať opatrenia na zvýšenie kvality a obsluhy zákazníka.
  3. Kódex makléra Reality Holding nedovoľuje maklérovi robiť rozdiely medzi klientami z náboženských , politických, alebo rasových dôvodov.
  4. Maklér má povinnosť vyhýbať sa úmyselnému zavádzaniu, prípadne skresľovaniu skutočnosti a nepravdám v jednaní s klientom. Prvoradý cieľ je nezneužívať svoje postavenie v neprospech klienta.
  5. Realitná sieť, prípadne maklér nesmie zverejňovať dôverné informácie o klientovi (pokiaľ nie sú preukázateľne verejne dostupné).
  6. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám v obchodných prípadoch a to aj po ich ukončení, prípadne ich neukončení.
  7. Vzájomná spolupráca siete je základný princíp sieťového modelu Reality Holding a je základným pilierom spoločného úspechu realitnej siete. Makléri sú povinní spolupracovať aj s ostatnými realitnými kanceláriami, pokiaľ je to v prospech uspokojenia klienta siete, a pokiaľ je obchodný prípad v súlade s obchodnými postupmi realitnej siete.
  8. Prospech firmy a klienta uprednostňuje maklér pred osobným prospecom a vlastným záujmom.
  9. Realitný maklér svojim vystupováním vždy reprezentuje firmu, a zároveň aj svoju osobnosť.
  10. Osobná zodpovednosť makléra za obchodný prípad pri obchodovaní s nehnuteľnosťami je základný princíp makléra, preto je pod tlakom spoločnosti na neustále vzdelávanie sa v produkte a realitnej činnosti ako takej.
Prebieha načítavanie