Prečo si poistiť nehnuteľnosť?

  1. Nehnuteľnosť je pre väčšinu ľudí najväčším majetkom ktorý vlastnia. Nadobúdajú a zveľaďujú ho celý život ale v priebehu pár minút môžu vplyvom prírodných živlov o tento majetok prísť.
  2. Nehnuteľný majetok sa dá poistením zabezpečiť za zlomok jeho hodnoty (viď príklady).
  3. V prípade poistnej udalosti za vás poisťovňa uhradí vzniknuté náklady, nielen na obnovu alebo dokonca výstavbu novej nehnuteľnosti, ale aj iné vyvolané náklady. Napr. náklady na náhradné ubytovanie, odstraňovanie trosiek, škody spôsobené iným vašou vinou a pod.
  4. Narastajúci počet nečakaných živelných pohrôm vzhľadom na postupné zmeny klímy.

Prečo poistenie domácnosti s nami?

  1. Medzi poisteniami majetku sú v poisťovniach nezanedbateľné rozdiely.
  2. Vieme vám pomôcť vybrať produkt z viacerých poisťovní vhodný práve pre vás.
  3. Porovnáme aj cenové rozdiely nie vždy je pravda že to najdrahšie je najlepšie.
  4. Pomoc pri nahlasovaní a likvidácii poistných udalostí.

Kontaktný formulár - žiadosť o zistenie výšky poistného

Pre odoslanie formuláru musíte vyplniť všetky polia.

Obrázok požiaru
Hodnota: 150 000,-€
Teraz 0,-€
Poistenie: 100,-€/rok
Obrázok povodne
Hodnota: 150 000,-€
Teraz 0,-€
Poistenie: 100,-€/rok

Príklady výpočtu výšky poistného

Poistenie rodinného domu

Lokalita: Žilina
Hodnota nehnuteľnosti: 150 000,-€
Poistné: 94,50 €/rok

Poistenie 3 izbového bytu

Lokalita: Bratislava
Hodnota nehnuteľnosti: 100 000,-€
Poistné: 31,50 €/rok

Poistenie domácnosti

Lokalita: Košice
Hodnota domácnosti: 25 000,-€
Poistné: 28,96 €/rok

Poistenie 1 izbového bytu

Lokalita: Trnava
Hodnota nehnuteľnosti: 50 000,-€
Poistné: 15,75 €/rok

Poistenie chaty (chalupy)

Lokalita: Vysoké Tatry
Hodnota nehnuteľnosti: 180 000,-€
Poistné: 113,50 €/rok

Poistenie domácnosti

Lokalita: Turzovka
Hodnota domácnosti: 10 000,-€
Poistné: 11,58 €/rok

Prebieha načítavanie