Interný systém - RH portál

Obrázok interného systému

Sieť Reality Holding je prepojený organizmus, kde všetkých 200 maklérov na Slovensku má svoj prístup do interného systému - RH portálu. Je to vlastne prepojená sieť samostatných drobných firiem (systém firma vo firme), kde jednotlivé zložky systému majú možnosť medzi sebou na spoločnej databáze obchodovať a obsluhovať klientelu.

Každá zložka systému má svoj samostatný Admin a prístupové práva do systému sú riešené podľa pozície účastníka.

RH portál umožňuje prepojenie a možnosť prístupu ku vzdialenému klientovi, čiže aj maklér z Košíc má možnosť obchodovať s klientom v Bratislave a naopak. Preto makléri Reality Holdingu majú vďaka najväčšej MLS databáze najširšie možnosti obsluhy klienta na realitnom trhu. A v neposlednej rade je tu ešte sesterská databáza českej klientely, ktorá opäť môže kupovať, či predávať...

Prebieha načítavanie