Zhodnotenie kapitálu v nehnuteľnostiach

Investičná príležitosť zhodnotenia Vašich voľných peňažných prostriedkov do nehnuteľných vecí. Nielen našim klientom ponúkame možnosť zapojiť sa do investorských aktivít našej spoločnosti so zaujímavými výnosmi. Máme pre Vás príležitosť ako nielen ochrániť svoje úspory pred infláciou, ale naopak ich zaujímavým a výnosným spôsobom zhodnotiť.

Zhodnotenie Vašich voľných peňažných prostriedkov získavame prostredníctvom kúpy nehnuteľných vecí z exekučných dražieb, z majetkových podstát v rámci insolvenčných konaní, všetko v spolupráci s renomovanými partnermi, s následným predajom týchto nehnuteľných vecí. Taktiež možnosť zhodnotenia prostredníctvom dlhodobých investícií Vašich voľných peňažných prostriedkov smerujúcich do lukratívnych nehnuteľností, s ich následným prenájmom.

Zhodnotenie voľných peňažných prostriedkov

Výška zhodnotenia je závislá na dobe, na ktorú nám zveríte Vaše voľné peňažné prostriedky s tým, že je klientom zaručená minimálna, dopredu známa výška zhodnotenia, za stanovených podmienok dodržania doby trvania vkladu.

Pre koho je investičná príležitosť určená

Produkt je určený ako podnikateľským subjektom, tak tiež aj spotrebiteľom a hlavne všetkým tým, ktorý chcú zhodnotiť svoje voľné peňažné prostriedky investícií do nehnuteľných vecí.

Hlavné výhody investíci do nehnuteľností

Nehnuteľné veci nepodliehajú zásadným cenovým výkyvom na trhu, keď si uchovávajú svoju hodnotu. Po celú dobu trvania vkladu má klient právo požadovať pravdivé a neskreslené informácie o aktuálnom dianí s vkladom a stavom jeho zhodnotenia.

Zábezpeka

Klient má právo, aby vrátenie vkladu klientovi bolo zabezpečené zriadením záložného práva na nehnuteľnej veci.

Vyššie uvedené informácie sú zovšeobecnené, majú len informačný charakter, text týchto informácií nie je preto právne záväzný a nejedná sa o návrh na uzavretie zmluvy. Podrobné informácie Vám budú poskytnuté po predošlom telefonickom či emailovom kontakte.

Kontaktný formulár - záujem o investovanie do nehnuteľností

Pre odoslanie formuláru musíte vyplniť všetky polia.

Prebieha načítavanie